Nanocentar, Blok 39, Beograd
Lokacija  Blok 39 u okviru Kampusa nauke i umetnosti
 
BRGP  13.395,20 m² 
Opis objekta  Prema idejnom rešenju objekat Centra za nanonauke i materijale u novobeogradskom bloku 39, organizaciono je podeljeno u dve celine, deo koje pretežno zauzimaju teške laboratorije i deo koji čini pretežno lake laboratorije i kancelarije. Idejno i tehnološko rešenje izrađeni su u saradnji sa domaćim naučnicima i grupom od osam priznatih svetskih naučnika iz oblasti novih materijala i nanonauka. Rezultat rada sažet je u Elaborat o realizaciji projekta izgradnje Nanocentra.
Nanocentar je zamišljen kao laboratorijski prostor gde će se vršiti kapitalna istraživanja projekata interdisciplinarnih oblasti Mikro fabrikacija i Nanonauke, Novih materijala i Superkompjuting "Plavi Dunav". Laboratorija će imati modernu infrastrukturu u skladu sa standardima Evoprskog istraživačkog prostora (ERA) sa strateškim ciljem da se doprinese Evropskom strategijskom forumu o istraživačkoj infrastrukturi (ESFRI).
 
Period izrade projekta  u toku je izrada glavnog projekta 
Period izgradnje  novembar 2013. - septembar 2015.  
Nabavke 
Povezane vesti  Vesti > Pripremni radovi u novobeogradskom bloku 39

Vesti > Ugrađivanje šipova za Nano Centar

Vesti > Pista starog aerodroma u bloku 39

Vesti > Primopredaja radova na novobeogradskom bloku 39  
Datoteke za preuzimanje
Informator o radu  
117ms