Sanacija temelja hemijskog fakulteta u Beogradu
Lokacija  ul. Studentski trg 16. 
BRGP   
Opis objekta  Sprečavanje daljeg sleganja objekta hemijskog fakulteta u Beogradu, kao i eliminisanja mogućnosti uticaja provlaživanja lesa na sleganje objekta. Sanacijom temelja pomenutog objekta otkloniće se opasnost od ugrožavanja objekta i stvoriti uslovi za nesmetan rad ljudstva u objektu. U navedenom objektu se nalazi sedam fakulteta i to: Hemijski fakultet, Matematički fakultet, Fizički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, delom Rudarsko – geološki fakultet, Biološki fakultet i Geografski fakultet.
 
Period izrade projekta   
Period izgradnje  decembar 2011. - jun 2013. 
Nabavke 
Povezane vesti  Sanacija temelja hemijskog fakulteta u Beogradu - mart 2013

Sanacija temelja hemijskog fakulteta u Beogradu, oktobar 2012

Sanacija temelja hemijskog fakulteta u Beogradu, avgust 2012

Sanacija temelja hemijskog fakulteta u Beogradu, juli 2012

Sanacija temelja hemijskog fakulteta u Beogradu, juni 2012

Sanacija temelja hemijskog fakulteta u Beogradu, mart 2012

Sanacija temelja hemijskog fakulteta u Beogradu, februar 2012

Sanacija temelja objekta bivšeg PMF-a u Beogradu, decembar 2011.

Foto arhiva > Sanacija temelja objekta bivšeg PMF-a u Beogradu

Vesti > Potpisan Ugovor za sanaciju temelja bivšeg PMF-a u Beogradu

Vesti > Počela sanacija temelja bivšeg PMF-a

Vesti > Pripremni radovi na projektu sanacije temelja bivšeg PMF-a

Vesti > Zavod za zaštitu spomenika angažovan u projektu sanacije zgrade bivšeg PMF-a

Vesti > Opremanje laboratorija na Hemijskom fakultetu  
Informator o radu  
106ms