Stanovi za mlade istraživače - Niš
Lokacija  ul. Branka Krsmanovića, kat. parc. 9802/1, KO Niš – Ćele kula 
BRGP  15.382,60 m² 
Opis objekta  Univerzitet u Nišu je u saradnji sa Fondacijom za rešavanje stambenih potreba mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Nišu započeo 2008. godine izgradnju tri stambene lamele sa 98 stanova, stambene površine od 7.283,57 m². Spratnost objekta je Po+P+7, a obaveza je Fondacije da ga završi i preda novom korisniku.

 
Period izrade projekta   
Period izgradnje  oktobar 2013. - april 2014. 
Nabavke   
Povezane vesti   
Informator o radu  
38ms