Tenderi po projektu
Javne nabavke za potrebe poslovanja JUP Istraživanje i razvoj
ОS/2-2016/D - Nabavka računara, računarske opreme i skenera za potrebe „JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd
Prethodni raspisi
Javni pozivi
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 55KB
Podaci iz konkursnih dokumentacija
DOCKonkursna dokumentacija - 172KB PDFIzmena br. 1 - 52KB
Pitanja i odgovori
PDFPojašnjenje Br. 1 - 134KB
Obaveštenja o sprovedenim postupcima
PDFOdluka o obustavi postupka javne nabavke - 832KB PDFOdluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 843KB PDFObaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 619KB PDFObaveštenje o obustavi postupka - 653KB
Ostale informacije
DOCOBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA - 95KB
Informator o radu  
103ms