Tenderi po projektu
Javne nabavke za potrebe poslovanja JUP Istraživanje i razvoj
ЈНМВ/5-2019/У - Набавка услуге мобилне телефоније за потребе "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору'' д.о.о. Београд
Informator o radu  
37ms