Tenderi po projektu
Javne nabavke za potrebe poslovanja JUP Istraživanje i razvoj
PBO/01-2015/D Nabavka goriva za motorna vozila za potrebe "JUP Istrazivanje i razvoj" d.o.o. Beograd
Prethodni raspisi
Javni pozivi
Podaci iz konkursnih dokumentacija
DOCKonkursna dokumentacija - 294KB
Pitanja i odgovori
DOCOdgovori na pitanja i izmena konkursne dokumentacije - 28KB
Obaveštenja o sprovedenim postupcima
Ostale informacije
DOCObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 18KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 271KB DOCObavestenje o zakljucenom ugovoru - 18KB
Informator o radu  
40ms