Tenderi po projektu
Program modernizacije škola
Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za drugu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3, broj OP/R/01/15
Informator o radu  
80ms