Tenderi po projektu
Програм модернизације школа
ПБО/Р/1/19 - Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката, у оквиру програма модернизације школа – Компонента 3, Медицинска школа Крушевац – доградња дела другог спрата објекта.
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCПозив за подношње понуда - 29KB
Подаци из конкурсних документација
FILEКонкурсна документација - 376KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje broj 1 - 46KB PDFPojašnjenje broj 2 - 32KB PDFPojašnjenje broj 3 - 80KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 434KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 558KB
Остале информације
PDFObaveštenje o pokretanju postupka - 605KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 260KB PDFodluka o izmeni ugovora - 229KB
111ms