09. дец, 2019.

Директор Друштва обишао радове на изградњи фискултурне сале ОШ Алекса Дејовић у Севојну

Директор Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд Драган Катуца у суботу је обишао радове на изградњи фискултурне сале ОШ Алекса Дејовић у Севојну.

Изградња фискултурне сале део је пројекта Програм модернизације школа, а вредност уговорених радова је око 389.000 евра. До сада је избетонирана подна плоча, завршава се зидање фасадних И предградних зидова објекта, монтажа оплате И арматуре плоче галерија.

У току је припрема челичне кровне решетке у погону.

У оквиру Програма модернизације школа, чији је промотер Министарство просвете, науке и технолошког развоја, до сада је реконструисано и адаптирано 119 школских објеката широм Републике Србије. У току је извођење радова на 13 школских објеката из четврте групе школа Компоненте 3.

Такође, спроведен је поступак јавне набавке радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији пете групе школа, укупно 18 школских објеката. Тренутно је у току евалуација пристиглих понуда.

Програм модернизације школа се финансира делом из средстава зајма Европске инвестиционе банке, а делом учешћем Републике Србије, односно локалних самоуправа кроз инфраструктурна улагања.

Циљ Програма је да сва деца имају боље и квалитетније услове за рад и учење.