Европска инвестициона банка

Европска инвестициона банка (ЕИБ) је финансијска институција Европске уније. Основана је у Риму 1958. године уговором о оснивању Европске заједнице. Акционари ЕИБа су земље чланице Европске уније. Кроз инвестиционе пројекте и програме, подстиче уравнотежен развој и економску и социјалну кохезију у државама чланицама ЕУ, као и ван Европске Уније.

ЕИБ је највећа мултилатерална кредитна институција на свету. Има могућност да се задужи на тржишту капитала по веома повољним условима с обзиром на ААА класификацију. Тако повољне услове преноси на кредитне аранжмане које одобрава корисницима. Повлачи значајан обим средстава на тржишту капитала, које пласира у пројекте који подржавају развојне циљеве Европске уније:

  • Развој малих и средњих предузећа
  • Уравнотежен развој између региона
  • Борба против климатских промена
  • Заштита животне средине
  • Развој и производња алтернативне енергије
  • Промовисање и подршка Економији знања, кроз инвестиције у информационе технологије и комуникацију и развој људских ресурса
  • Развој трансевропских мрежа (транспорт, енергија, комуникације)

Интернет презентација: