Европска унија

Опис пројекта:

У оквиру пројекта који финансира Европска унија са 3.630.000 евра, а имплементира шпанска консултантска и инжењерска компанија ЕПТИСА, ЕУ ХЕТИП тим експерата пружа техничку помоћ Јединици за управљање пројектом (ЈУП) током имплементације пројекта Европске инвестиционе банке „Истраживање и развој“ који има за циљ ревитализацију истраживања и развоја у јавном сектору Републике Србије. Техничка помоћ је заснована на помоћи при припреми и реализацији тендера и стручног надзора током изградње свих објеката.

Сврха пројекта је да се обезбеди примена стандарда и најбољих пракси из Европске уније и Европске инвестиционе банке кроз помоћ Јединици за управљање пројектом (ЈУП) приликом имплементације пројекта „Истраживање и развој“. То подразумева активности у следећим областима/пројектима:

 • Нова капитална опрема за истраживаче, у вредности од 50 милиона евра, набавка потрошног материјала у вредности од 40 милиона евра;
 • Програм људских ресурса, који има за циљ повратак од око 1.400 српских научника који раде у иностранству
 • Центар за промоцију науке: Нови Београд, 33.500 м2, вредност радова 40 милиона евра, вредност опреме И поставки – 25 милиона евра;
 • Природњачки центар Свилајнац, 3.000 м2, вредност 6,11 милиона евра;
 • Истраживачка станица Петница, Ваљево, 7.979 м2, вредност радова 9,69 милиона евра
 • Национална лабораторија за физику, материјале и нанонауку, Нови Београд, 12.600 м2, подземни паркинг 4.710 м2, вредност радова – 20 милиона евра, вредност опреме – 20 милиона евра;
 • Централна зграда Универзитета у Новом Саду, 8.199 м2, вредност 4,8 милиона евра;
 • Научно-технолошки паркови: Београд (Звездара), 16.446 м2, вредност 14,8 милиона евра, Нови Сад Фаза И: 2.130 м2, вредност 1,44 милиона евра, Фаза ИИ: 35.000 м2, вредност 20 милиона евра;
 • Станови за научнике и младе истраживаче: Београд, 16.202 м2; Крагујевац, 10.000 м2;
 • Поправка темеља Хемијског факултета у Београду, вредност 800.000 евра;
 • Формирање центара изврсности у приоритетним научним областима дефинисаним Стратегијом научног и технолошког развоја републике Србије: енергија и енергетска ефикасност, заштита животне средине и климатске промене, нови материјали и нанонауке, пољопривреда и храна, биомедицине и информационо комуникационе технологије;
 • Унапређење академске рачунарске мреже и инфраструктуре за потребе “Supercomputing inicijative”;
 • Инфраструктура за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја