11. феб, 2021.

Завршена изградња фискултурне сале у Свилајнцу

У Средњој школи „Свилајнац“ изграђена је нова фискултурна сала. Фискултурна сала укупне бруто површине 952 квадрата, део је пројекта Програм модернизације школа, а вредност изведених радова је око 796.000 евра.

Радови на изградњи су отпочели септембра 2019. године и завршени августа 2020. године. Крајем прошле године извршена је и примопредаја изведених радова и у току је исходовање употребне дозволе од стране општине Свилајнац.

Промотер и наручилац пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које у сарадњи са “Јединицом за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд спроводи Програм модернизација школа у Републици Србији.

Програм модернизације школа се финансира из средстава зајма Европске инвестиционе банке у висини до 50 % од укупне вредности Пројекта, преосталих 50% се финансира од стране Републике Србије, односно локалних самоуправа кроз инфраструктурна улагања.

До сада је реконструисано и адаптирано 136 школских објеката широм Републике Србије. У току је извођење радова на 12 школских објеката.