03. окт, 2022.

Завршени радови на реконструкцији ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању

Завршени су радови на реконструкцији Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Врању, која је део пројекта Програм модернизације школа.

Радови обухватају реконструкцију постојећег објекта, односно радове на замени кровног покривача, извођење радова на сали, извођење радова на електричним инсталацијама, као и на спуштеном плафону.

Вредност изведених радова је 15.995.705,00 динара.

Програм се финансира из средстава зајма Европске инвестиционе банке у висини до 50 % од укупне вредности Пројекта, преосталих 50% се финансира од стране Републике Србије, односно локалних самоуправа кроз инфраструктурна улагања.

Циљ пројекта Програм модернизације школа је побољшање квалитета услова рада ученика на територији Републике Србије. Промотер пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док је Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд пратила реализацију овог пројекта и обављала стручни надзор.

Фото: Миша Стојменовић