18. окт, 2022.

Завршенa доградња учионица у ОШ „Драгомир Трајковић“ у Жбевцу

Завршена је доградња четири учионице у ОШ „Драгомир Трајковић“ у Жбевцу, у оквиру Програма модернизације школа у Републици Србији. Поред доградње извршени су и грађевинско занатски радови, хидротехнички, електроенергетски радови, као и машинске и телекомуникационе, сигналне и противпожарне инсталације.

Вредност изведених радова је око 20.398.394,00 динара. Такође, школа је опремљена намештајем и ИТ опремом у вредности од 1.120.875,00 динара.

Програм се финансира из средстава зајма Европске инвестиционе банке у висини до 50 % од укупне вредности Пројекта, преосталих 50% се финансира од стране Републике Србије, односно локалних самоуправа кроз инфраструктурна улагања.

Циљ пројекта Програм модернизације школа је побољшање квалитета услова рада ученика на територији Републике Србије. Промотер пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док је Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд пратила реализацију овог пројекта и обављала стручни надзор.

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, као имплементациона јединица Министарства просвете, науке и технолошког развоја до сада је у оквиру пројекта Програм модернизације школа реализовала адаптацију, реконструкцију или доградњу 157 школских објеката на територији Републике Србије. У току је извођење радова на још 4 школе. Такође, завршено је опремање 65 школских објеката.