16. дец, 2022.

Лучани: Нови дом за 15 избегличких породица

У Лучанима су уручени кључеви од 15 станова избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске. Станови су изграђени у оквиру Регионалног стамбеног програма.

Укупна бруто површина зграде је 944 квадратних метара, а вредност радова износи 485.822 евра.

Рeгиoнaлни стамбени програм зajeднички је вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у рeгиoну.

Спроводи се уз подршку ОЕБС, УНХЦР и Банке за развој Савета Европе, а финансиран је средствима Европске уније, која је и највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Норвешке, Швајцарске, Италије, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке.