27. дец, 2022.

Пећинци: Уручени кључеви од 15 станова избегличким породицама

У Пећинцима су уручени кључеви од 15 станова избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске. Станови су изграђени у оквиру деветог потпројекта Регионалног стамбеног програма.

Укупна бруто површина зграде је 936 квадратних метара, а вредност радова износи 462.609 евра.

Рeгиoнaлни стамбени програм зajeднички је вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у рeгиoну.

Спроводи се уз подршку ОЕБС, УНХЦР и Банке за развој Савета Европе, а финансиран је средствима Европске уније, која је и највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Норвешке, Швајцарске, Италије, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке.