26. окт, 2018.

Покренута набавка за извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији школских објеката у оквиру Програма модернизације школа

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку за набавку „Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизација школа, Компонента 3 бр. Н/Р/01/18“.

Позив за подношења понуда објављен је у Службеном листу Европске уније (ОЈЕУ) број ОЈ С 207 од 26.10.2018. године на Порталу јавних набавки Републике Србије, на интернет страници Наручиоца и на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд.

Набавка је подељена по партијама и обухвата 33 школе на територији Републике Србије.

Програм модернизације школа се финансира из средстава зајма Европске инвестиционе банке у висини до 50 % од укупне вредности Пројекта, преосталих 50% се финансира од стране Републике Србије, односно локалних самоуправа кроз инфраструктурна улагања.

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, као имплементациона јединица Министарства просвете, науке и технолошког развоја, до сада је у оквиру пројекта Програм модернизације школа реализовала адаптацију, реконструкцију или доградњу 109 школа на територији Републике Србије.

Циљ Програма је да сва деца имају боље и квалитетније услове за рад и учење.

Промотер и наручилац пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које у сарадњи са “Јединицом за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд спроводи Програм модернизација школа у Републици Србији.

Фотографија: Основна школа „Никола Тесла“ у Новом Саду – адаптирана у оквиру Програма модернизације школа