06. окт, 2020.

Потписан трогодишњи споразум о сарадњи

Споразум о сарадњи потписали су в.д.директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд Душан Ковачевић и декан Факултета организационих наука проф. др Милија Сукновић.

Циљ Споразума је успостављање успешне и континуиране сарадње односно повезивање институција високог образовања и привреде у сврху унапређења науке, иновација и технолошког развоја кроз спровођење конкретних активности које имају образовну, примењену и развојну димензију.

Споразум предвиђа активности које могу бити реализоване кроз квалитетне студентске праксе, гостујућа предавања, образовне програме, истраживачко-развојне и иновационе пројекте, заједничке организације догађаја и унапређење инфраструктуре, научно-истраживачких активности и квалитета студија Факултета организационих наука.

Споразум о сарадњи између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и Факултета организационих наука потписан је на три године.