piu post thumbnail alt

20. јун, 2018.

Потписан Уговор о изградњи станова за избеглице

Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката потписали су в.д. директора „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд Драган Катуца И Јелена Марковић испред Групе понуђача К.Г. Узор доо Крагујевац , Маринко доо Свилајнац И СТР НА ВЕЛИКО И МАЛО БИГ ПРОМЕТ РАНКА БИГА ПРЕДУЗЕТНИК из Свилајнца, у оквиру петог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања.

Уговором је предвиђена изградња 20 стамбених јединица у Пожаревцу, 15 стамбених јединица у Свилајнцу, 12 стамбених јединица у Жабарима И 6 стамбених јединица у општини Мало црниће. Станови су намењени избеглим лицима из Републике Хрватски и Босне и Херцеговине.

Укупна вредност потписаног уговора износи 1.132.555,73 евра без ПДВ-а.

У оквиру петог потпројекта планирана је изградња укупно 1267 стамбених јединица од тога је 270 станова у београдском насељу Камендин, чија је изградња у току.

Регионални програм стамбеног збрињавања је заједнички вишегодишњи програм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, који има за циљ да обезбеди трајна стамбена решења за најугроженије избегличке породица у региону.

Регионални стамбени програм спроводи се уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.