27. мај, 2020.

Потписан Уговор о изградњи 30 монтажних кућа вредан 831.993 евра

Уговор o пројектовању и извођењу радова на изградњи 30 монтажних кућа потписали су в.д. директора „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд Душан Ковачевић и Владимир Кривокућа испред Групе понуђача Негал компани, у оквиру осмог потпројекта Регионалног стамбеног програма.

Укупна вредност потписаног уговора износи 831.993,60 евра без ПДВ-а.

Уговором је предвиђена изградња 30 монтажних кућа у 21 општини на територији Републике Србије. Куће су намењене избегличким породицама са простора Босне и Херцеговине и Хрватске.

Рок за пројектовање и изградњу монтажних кућа је 280 дана.

У оквиру осмог потпројекта још је у плану и изградња 338 станова у осам општина.

Рeгиoнaлни стамбени програм је зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у рeгиoну.

Спроводи се уз подршку ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке за развој Савета Европе, а финансиран је средствима Европске уније, која је и највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Норвешке, Швајцарске, Италије, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке.