Развојна Банка Савета Европе

Развојна Банка Савета Европе је мултилатерална развојна банка са социјалним опредељењем. Основана је 16. Априла 1956. године како би решавала проблеме избеглих лица, да би касније проширила спектар деловања на области које директно доприносе јачању социјалне кохезије (уравнотеженог социјалног развоја) у Европи. ЦЕБ чини 40 земаља чланица, укључујучи 18 из Централне и Источне Европе.

ЦЕБ представља главни инструмент политике солидарнсти у Европи, како би помогла државама чланицама остварење одрживог и уравнотеженог развоја: у складу с тим учествује у финансирању социјалних пројеката, одговара на хитне ситуације и на тај начин, доприноси побољшању услова живота већине угрожених делова становништва.

ЦЕБ доприноси имплементацији социјално орјентисаних инвестиционих пројеката кроз три секторске линије, редом:

  • Ојачавање социјалне интеграције
  • Заштита животне средине
  • Подршка јавној инфраструктури са социјалним опредељењем

ЦЕБ заузима посебну позицију у Европи, због природе пројеката које финансира, сектора у којима делује и географског обухвата својих актера.

ЦЕБ функционише у оквиру Савета Европе и подржава његове приоритете. Међутим, она је засебан правни субјект и финансијски је независна.

Интернет презентација: