02. нов, 2017.

РХП: Потписан уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа

Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру проширења четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма потписали су в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд Драган Катуца и Група понуђача „Negal company“ д.о.о. Ивањица и „Друштво за завршне радове у грађевинарству, антикорозивну заштиту, спољну и унутрашњу трговину ЈАДРАН“ д.о.о. Београд коју заступа Владимир Кривокућа.

Вредност потписаног уговора износи 76.423.525,30 РСД без ПДВ-а.

Програм се финансира из донаторских средстава којима управља Банка за развој Савета Европе.

Регионални стамбени програм део је ширег програма и процеса сарадње земаља у региону Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Црне Горе и Републике Србије, ради решавања проблема избеглица из периода од 1991.године до 1995. године који живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожених избеглица из периода од 1991. године до 1995. године у приватном смештају без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији који испуњавају критеријуме угрожености УНХЦР-а.