piu post thumbnail alt

23. дец, 2022.

У току је Јавни позив за куповину станова у Београду у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања

Јединица за управљaње пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд објавила је јавни позив за достављање понуда за куповину станова у јавну својину на територији града Београда. Куповина станова је део Регионалног стамбеног програма, док су станови намењени избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које до данас нису решиле своје стамбено питање.

Станови се купују на тржишту кроз поступак достављања писмених понуда. Купопродајна цена стана-непокретности не може бити изнад тржишне вредности непокретности по квадратном метру коју је утврдио лиценцирани проценитељ за стан-непокретност, односно не може бити изнад 1.500,00 евра без ПДВ-а по квадратном метру непокретности према средњем курсу НБС на дан објављивања позива.

Јавни позиви су у току а рок за достављање понуда за куповину станова је до 15. фебруара 2023. године.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из Јавног позива.
Јавни позиви су објављени на интернет страни „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд (www.piu.rs), Републичке дирекције за имовину Републике Србије (www.rdi.gov.rs) и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (www.kirs.gov.rs).

Регионални стамбени програм (РСП) је заједнички вишегодишњи програм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, који има за циљ да обезбеди трајна стамбена решења за најугроженије избегличке породице у све четири земље.

Регионални стамбени програм спроводи се уз подршку ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке за развој Савета Европе, а финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Швајцарске, Италије, Норвешке, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.