04. окт, 2012.

Isporučena oprema od izuzetne važnosti Тehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu

U okviru Projekta nabavke kapitalne opreme, završena je nabavka, instalacija i obuka za uređaj Hydrogel, Soft Materials And Tissue Testing System kao deo grupe uređaja od izuzetne važnosti.

Ovaj uređaj isporučen je Tehnološko-metalurškom fakultetu (TMF) Univerziteta u Beogradu, a odobren je u okviru naučnog projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja broj III46010.

Ovaj uređaj najnovije generacije ima mogućnost da ispituje različite materijale, uključujući i biološke, na efekat malih sila (0.005-50N) sa velikom preciznošću. Testiranja čvrstih formi na opterećenje malih sila ima širok spektar primena uključujući i primene u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Uređajem se mere promene dimenzije uzorka, meri sila i snima ceo proces kidanja, kompresije ili torzije. Nove mogućnosti će doprinetu radu istražičakog tima na projektu koji ima za cilj da poboljša procese u prehrambenoj industriji.

Merenje uticaja ovog opsega sila nije bilo moguće do sada na TMF-u. U okviru projekta nabavke kapitalne opreme planirana je nabavka uređaja za testiranje višeg opsega sila čime će se zaokružiti mogućnosti testiranja uzoraka na TMF-u.

Uređaj je dostupan celokupnoj naučnoj zajednici preko portala:
https://ris.piu.rs/opremapregled