Vesti
Četvrtak, 5. maj, 2011.
Otvaranje ponuda za izgradnju Prirodnjačkog centra sa naučnim parkom u Svilajncu
Postupak javnog otvaranja ponuda, pristiglih na poziv za javnu nabavku: Izgradnja i opremanje objekta Prirodnjačkog centra sa naučnim parkom u Svilajncu, sproveden je u četvrtak, 05.maja 2011.godine.
Okvirni rok za donošenje o izboru najpovoljnijg ponude je petnaest (15) dana od dana otvaranja ponuda.
39ms