Vesti
Sreda, 26. februar, 2014.
Potpisan ugovor sa kompanijom Messer Tehnogas a.d. Beograd za isporuku potrošnog materijala
U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Messer Tehnogas a.d. Beograd zaključio ugovor za lot 783 – Messer Tehnogas - standard.
54ms