Vesti
Ponedeljak, 3. mart, 2014.
Potpisan ugovor sa kompanijom Uni-chem za isporuku potrošnog materijala
U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Uni-chem zaključio ugovor za lot 765 – Iso Lab – standard.
38ms