Vesti
Sreda, 12. mart, 2014.
Potpisan ugovor sa kompanijama Alfa genetics d.o.o. i Alfatrade Enterprise d.o.o. za isporuku potrošnog materijala
U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa grupom ponuđača: Alfa genetics d.o.o. i Alfatrade Enterprise d.o.o. zaključio ugovor za lot 752 – Gilson – standard.
37ms