Vesti
Sreda, 12. mart, 2014.
Potpisan ugovor sa kompanijom Millitest d.o.o. za isporuku potrošnog materijala
U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Millitest d.o.o. zaključio ugovore za sledeće lotove:
Lot 811 – Restek-Millitest – standard
Lot 819 – Sartorius - standard
50ms