Vesti
Ponedeljak, 30. jun, 2014.
Zaključen ugovor sa preduzećem za proizvodnju, usluge, marketing i trgovinu Proanalytica d.o.o. Beograd za isporuku potrošnog materijala
U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd je sa preduzećem za proizvodnju, usluge, marketing i trgovinu Proanalytica d.o.o. Beograd zaključio ugovore za sledeće lotove:
Lot 773 – Lachner – standard
Lot 788 - Milestone - standard
Lot 798 - Omnilab-Juergens - standard
28ms