Vesti
Petak, 4. jul, 2014.
Zaključen ugovor sa „UNI-CHEM’’ d.o.o. Beograd za isporuku potrošnog materijala
U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd je sa „UNI-CHEM’’ d.o.o. Beograd zaključio ugovore za sledeće lotove:
Lot 824 – Sigma Life Science - standard
Lot 727 –Carl Roth- standard
Lot 714 –BD bioscience - standard
60ms