Vesti
Petak, 4. jul, 2014.
Zaključen ugovor sa DOO „ LABARATORIJA’’ za spoljnu i unutrašnju trgovinu, Novi Sad za isporuku potrošnog materijala
U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd je zaključio ugovor sa D.o.o. „ LABARATORIJA’’ za spoljnu i unutrašnju trgovinu, Novi Sad za sledeći lot:
Lot 704 - AGA - standard
43ms