Vesti
Sreda, 14. januar, 2015.
Zaključen ugovor sa privrednim društvom Kefo d.o.o. Beograd za isporuku laboratorijskog potrošnog materijala
U okviru nabavke laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj: IOP/1-2014/C/5 koja se sprovodi u međunarodnom otvorenom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd je sa privrednim društvom Kefo d.o.o. Beograd zaključio ugovor za Lot 963 - Duran standard.
47ms