Vesti
Petak, 7. oktobar, 2011.
Zaključen spisak za nabavku kapitalne opreme
Radna grupa za kontrolu Izveštaja o raspoređivanju opreme, formirana od strane Ministarstva prosvete i nauke, završila je sa razmatranjem žalbi na evaluaciju zahteva za nabavku kapitalne opreme.

Ceo izveštaj može se naći na portalu Research Infrastructure of Serbia http://www.ris.piu.rs

Ovim je zaključen spisak za nabavku opreme u okviru projekta Nabavka kapitalne opreme.
Datoteke za preuzimanje
38ms