Vesti
Petak, 25. septembar, 2015.
Zaključen ugovor sa kompanijom "Saga"d.o.o. za isporuku potrošnog materijala
U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2015/C, nabavka računara računarske opreme, periferije i foto opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. je sa kompanijom „Saga“ d.o.o. Beograd zaključio ugovore za sledeće lotove:

Lot 2 – All In One devices
Lot 3 – Standard computers
Lot 5 – Lightweight Notebooks

Potprojekat "Centralizovani sistem za evidentiranje I nabavku potrošnog materijala I sitne opreme za naučno istraživačke aktivnosti", koji se nalazi u sklopu Projekta “Istraživanje I razvoj u javnom sektoru”, se finansira iz kredita Evropske investicione banke.
42ms