Vesti
Petak, 25. septembar, 2015.
Zaključen ugovor sa kozorcijumom "Comtrade System Integration" and "Alti" d.o.o. Čačak
U okviru nabavke računara,računarske opreme, periferije i foto opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj IOP/1-2015/C, koje se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je zaključio ugovor sa konzorcijumom „Comtrade System Integration“ and „Alti“ d.o.o Čačak za isporuku robe za sledeće lotove:

Lot 4 – Advanced computers
Lot 8 – Servers
29ms