Vesti
Petak, 25. septembar, 2015.
Zaključen ugovor sa konzorcijumom "Informatika" AD Beograd and "Saga" d.o.o. Beograd
U okviru nabavke računara,računarske opreme, periferije i foto opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj IOP/1-2015/C, koje se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa konzorcijumom „Informatika“ AD Beograd and „Saga“ d.o.o. Beograd, zaključio ugovor za Lot 1 – Standard Notebooks.
65ms