Vesti
Petak, 25. septembar, 2015.
Zaključen ugovor sa "Informatika" AD Beograd za isporuku potrošnog materijala
Nakon sprovedenog međunarodnog otvorenog postupka za nabavku računara, računarske opreme, periferije i foto opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj IOP/1-2015/C, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd je sa „Informatika“ AD Beograd zaključio ugovor za Lot 9 – Servers for mathematical calculations.

Potprojekat "Centralizovani sistem za evidentiranje I nabavku potrošnog materijala I sitne opreme za naučno istraživačke aktivnosti", koji se nalazi u sklopu Projekta “Istraživanje I razvoj u javnom sektoru”, se finansira iz kredita Evropske investicione banke.
53ms