Vesti
Četvrtak, 13. oktobar, 2011.
Odložen rok za finalizaciju spiska potrošnog materijala
Poštovani rukovodioci projekata i članovi naučne zajednice,
shodno velikom broju zahteva pristiglih od istraživača, a u dogovoru sa predstavnicima Ministarstva za prosvetu i nauku, termin za finalizaciju spiska dobara za prvu porudzbinu se pomera na 31.10.2011.
36ms