Vesti
Ponedeljak, 28. novembar, 2011.
Dinamika realizacije nabavke potrošnog materijala
Dinamika nabavke potrošnog materijala za potrebe naučne zajednice, a povodom objavljivanja javnog poziva u četvrtak, 24. novembra 2011. godine, realizovaće se prema sledećoj proceduri:

Prikupljanje i otvaranje ponuda do 23. januara 2012. godine, a prema rokovima iz konkursne dokumentacije

24.01.2012. - 31.01.2012. stručna ocena ponuda
01.02.2012. - 03.02.2012. izveštaj EIB-u
04.02.2012. - 09.02.2012. žalbe
10.02.2012. slanje obaveštenja dobavljačima koji su odabrani, zaključivanje ugovora.

Isporuka artikala do krajnjeg korisnika može se očekivati u roku od 6 nedelja počevši od 10.02. u roku od 6 nedelja isporuka artikala do krajnjeg korisnika, osim u specijalnim slučajevima koje dobavljač mora dokumentovati.

Tender za nabavku računara i prateća oprema, kao i foto i video opreme, biće pokrenut u petak, 09.12.2011. godine.

Dobra za kojim je naučna zajednica iskazala potrebe, a nisu obuhvaćena predmetnom nabavkom, biće nabavljena u najskorijem roku nakon što JUP definiše dodatne procedure sa EIB-om.

Naredni tenderi za potrošni materijal planirani su na svaka tri meseca. Prvi sledeći će biti pokrenut sa presekom stanja na dan 31.12.2011. godine.

Detaljniji opis javne nabavke možete pronaći ovde
32ms