Vesti
Utorak, 18. oktobar, 2016.
Novi izgled: Škola sa tradicijom
Gimnazija u Novom Pazaru rekonstruisana je u okviru prve komponente realizacije projekta “Program modernizacije škola”. Promoter ovog projekta je Ministarstvo prosvete, nauke I tehnološkog razvoja dok je uloga Jedinice za upravljanje projektom “Istraživanje I razvoj” d.o.o. Beograd da upravlja projektom I obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Izvedenim radovima na rekonstrukciji stare sale, i dogradnji obezbeđena je funkcionalna fiskulturna sala sa sanitarnim i svim pratećim prostorijama, kao i kompletnom opremom, dodatnim učionicama i kabinetom za informatiku.

Ukupna površina novog dela je 896m2 bruto, od toga je rekonstruisano 343m2, i dograđeno 553m2. Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljao je “JUP Istraživanje I razvoj” d.o.o. Beograd.

Projekat “Program modernizacije škola” se finansira delom iz sredstava zajma Evropske investicione banke, a delom učešćem Republike Srbije, odnosno lokalnih samouprava na područjima na kojima se projekti sprovode.

40ms