Vesti
Sreda, 7. decembar, 2016.
Obaveštenje
Usled kvara na telefonskoj centrali, komunikacija putem telefona sa JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. Beograd nije moguća.
Radi se na otklanjanju kvara i osposobljavanju centrale.
Komunikacija se može vršiti putem zvančne mejl adrese : office@piu.rs
39ms