Vesti
Sreda, 25. januar, 2012.
Završeni grubi građevinski radovi na fazi 1 Naučnotehnološkog parka u Novom Sadu
Grubi građevinski radovi na gradilištu naučnotehnološkog parka u Novom Sadu su završeni, a prema planiranoj dinamici.
Započeto je postavljanje instalacija, a paralelno se kreće sa sistemskim pregrađivanjem unutrašnjeg prostora.
49ms