Vesti
Ponedeljak, 5. mart, 2012.
Pripremni radovi na asfaltiranju prilazne saobraćajnice na Zvezdari
Završeni su instalaterski radovi na svim objektima kompleksa naučno-tehnološkog parka "Zvezdara", dok su zatvorene fasade na tri od postojećih pet objekata.
U toku su građevinsko-zanatski radovi i sukcesivno se zatvaraju fasade na preostalim objektima.
Započeti su radovi na spoljnom uređenju i u toku su pripremni radovi na asfaltiranju prilazne saobraćajnice.
40ms