Vesti
Petak, 21. septembar, 2012.
Isporučena oprema od izuzetne važnosti Institutu za molekularna istraživanja
U okviru Projekta nabavke kapitalne opreme, završena je nabavka, instalacija i obuka za uređaj FAST REAL-TIME PCR sa TaqMan LOW DENSITY ARRAY tehnologijom, kao deo grupe uređaja od izuzetne važnosti.

Ovaj uređaj isporučen je Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, a odobren je u okviru naučnog projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja broj III41004.

FAST RT-PCR, koji ima mogućnost da velikom brzinom paralelno analizira ekspresiju gena u čak 96 uzoraka, doprineće radu istraživačkog tima na analizi gena koji su ključni za razvoj retkih bolesti.

Uređaj je dostupan celokupnoj naučnoj zajednici preko portala:


portal
27ms