Изградња Дата центра Србијагас  у Новом Саду

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд обавља стручни надзор на изградњи два објекта Дата центра Србијагас у Новом Саду и једног објекта у Београду.

Вредност инвестиције је 11 милиона евра.