Изградња топлане на биомасу у Малом Зворнику

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд обављала је стручни надзор на изградњи објекта топловодне котларнице на биомасу и гасовито гориво, укупне снаге 4,8 МW, на изградњи топловода укупне дужине 2,4 km, као и замени примопредајних подстаница у 30 објеката на територији општине Мали Зворник.

Период реализације радова: 2020. – 2022. године