Истраживање и развој у јавном сектору

Пројекат Истраживање и развој у јавном сектору има за циљ унапређење научно технолошке инфраструктуре у Републици Србији. Промотер пројекта је Министарство науке, технолошког развоја и иновација (раније Министарство просвете, науке и технолошког развоја). ЈУП је имплементациона јединица пројекта и обавља стручни надзор.

У оквиру пројекта, ЈУП управља пројектима изградње научне инфраструктуре и набавке капиталне опреме и потрошног материјала. ЈУП обавља послове који се односе на припрему техничке и тендерске документације, спровођене поступка јавних набавки (домаћих и међународних), уговарање, финансијско-рачуноводствене услуге, мониторинг и извештавање и пружање других специјализованих услуга неопходних за реализацију пројекта.

Пројекат је финансиран из кредита Европске инвестиционе банке и Развојне банке Савета Европе