Научно технолошки парк Звездара

Научно-технолошки парк Звездара осмишљен је као подршка малим инкубатор-предузећима, које развијају нове технолошке идеје и примењују их на тржишту. Саграђен је на ободу Звездарске шуме, испод зоне објеката Института Михајло Пупин и обухвата простор од укупно 21 хектар.

Радови на изградњи НТП укупне бруто површине 16.446 м²  су обухватали изградњу објекта као и радове на спољном уређењу – прикључке на топловод, воду, канализацију, јаку и слабу струју, саобраћајницу, расвету, озелењавање простора и паркинг. Вредност инвестиције Научно технолошког парка је 18.300.621 евра, из кредита 14.392.403 евра и контрибуције Републике Србије 3.908.189 евра.

Објекат је намењен да пружи инфраструктурну подршку новооснованим привредним друштвима која се базирају на иновацијама произашлим из научних истраживања.

Тендери

IOP/1-2010 – Izvođenje radova na izgradnji objekata prve faze Naučno-tehnološkog parka Zvezdara

Јавни позиви

Javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku za javnu nabavku - Izvođenje radova na izgradnji objekata prve faze naučno-tehnološkog parka Zvezdara

Преузми

Обавештења о спроведеним поступцима