Програм модернизације школа

Промотер Програма модернизације школа је Министарство просвете (бивши назив Министарство просвете, науке и технолошког развоја), док је ЈУП имплементациона јединица Програма. До сада је реконструисано 164 школа и опремљен 81 школски објекат. У оквиру Јединственог информационог система просвете опремљено је 1759 школа.

Укупна вредност пројекта је 100 милиона евра. Програм је финансиран из средстава зајма Европске инвестиционе банке у висини до 50 % од укупне вредности Пројекта, преосталих 50% се финансира од стране Републике Србије, односно локалних самоуправа кроз инфраструктурна улагања.
Циљ пројекта Програм модернизације школа је побољшање квалитета услова рада ученика на територији Републике Србије.

На иницијативу Кабинета председника Владе Републике Србије, у 2021. години у Програм модернизације школа укључени су и Регионални тренинг центри дуалног образовања у Суботици, Власотинцу, Ваљеву и Шапцу (реконструкција и опремање објеката), као и реконструкција Ваздухопловне школе у Београду и Техничке школе у Старој Пазови. Наведени пројекти се финансирају из уштеда остварених у оквиру Програма модернизације школа. Из средстава буџета Републике Србије реконструисана је Техничка школа у Пожеги, која ће се развити у још један регионални тренинг центар дуалног образовања. ЈУП је управљао пројектом и обављао стручни надзор.